Thursday, 29 May 2014

Stressed!!

 

 Come and join as for Workshops, Tai Chi and Indian massage

Dan Straen!!
Dewch i ymuno ag ar gyfer Gweithdai, Tai Chi a thylino
Indiaidd
felly cysylltwch â
connecting.learners @ cartrefi.org neu ffoniwch 01248 363 175/176 i
archebu lle.
so please contactconnecting.learners@cartrefi.org or phone 01248 363 175/176 to book a place.Friday, 2 May 2014

FULLY-FUNDED Bangor University training


Health & Wellbeing at Work

A fantastic opportunity” are the words Janine Bennett and Tess Horobin used to describe their palliative level 4 training course at Bangor University.  Janine and Tess have made the 342 mils return journey from Trealaw to Bangor in order to access the fully funded and university accredited training. “We have gained so much knowledge from just one day that we can't wait to go again

The university has provided the training, travel, accommodation and food for free. 

Janine and Tess saw the incredible courses available on the health and wellbeing at work programme and both jumped at the chance to enrol not only to improve their skills but to enable them to provide the best care and service for everyone they support in Cartrefi Cymru.

Both Janine and Tess will continue to attend the courses in North Wales, which we see them travelling thousands of miles over the next few weeks however despite their marathon the ladies have no hesitation in recommending the training and would urge anyone who is interested in any of the remaining courses sign up and take up the same learning opportunities as they have. If interested please contact connecting.learners@cartrefi.org or http://wbl.bangor.ac.uk/En/area.php.en?menu=7&catid=9900&subid=0

Thursday, 23 January 2014The If You Care Conference 2014 is now fully booked. If you would like further information then please contact the Connecting Learners team on 01248 363 175/176 or email connecting.learners@cartrefi.org

Upskilling the Social Care workforce – free conference for front-line staff
Gwella sgiliau'r gweithlu GofalCymdeithasol - Cynhadledd am ddim i staff rheng flaen
 
 
Connecting Learners are pleased to announce renowned and highly experienced consultant Dr Margaret Flynn as the Key Speaker for If You Care conference on the 20th March 2014 at Venue Cymru.

The ‘Connecting Learners Project’ is pleased to invite you to a conference aimed specifically at frontline support workers and care assistants in North Wales.
The “If You Care” conference will be held on Thursday 20th March at Venue Cymru, Llandudno from 09:15 – 15:15.
If you are keen to professionally advance your workforce by way of updating their skills, learning new knowledge, sharing experiences with others and networking with others, then please encourage them to attend this free event.  Places are limited so booking early is advisable.
For more information and a programme for the day, please contact Bridget Cassidy/Hayley Wood on connecting.learners@cartrefi.org  or call 01248 363 175 /6
 

Mae Dwyn Dysgwyr Ynghyd yn falch o gyhoeddi’r ymgynghoryddenwog a phrofiadol iawn Dr Margaret Flynn fel y LlefaryddAllweddol yng nghynhadledd Os Ydych Chi’n Gofalu ar 20fed Mawrth, 2014yn Venue Cymru.
Mae "Prosiect Dwyn Dysgwyr Ynghyd" yn falch o'ch gwahodd i gynhadledd a anelir yn benodol at weithwyr cymorth rheng flaen a chynorthwywyr gofal yng Ngogledd Cymru.

Bydd y gynhadledd "Os Ydych Yn Gofalu" yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 20 Mawrth yn Venue Cymru, Llandudno o 9:15-15:15.

Os ydych yn awyddus i ddatblygu eich gweithlu'n broffesiynol drwy ddiweddaru eu sgiliau, dysgu gwybodaeth newydd, rhannu profiadau gydag eraill a rhwydweithio gydag eraill, yna os gwelwch yn dda yn eu hannog i fynychu'r digwyddiad rhad ac am ddim. Mae lleoedd yn brin felly archebu yn gynnar yn syniad da.

I gael rhagor o wybodaeth a rhaglen ar gyfer y diwrnod, cysylltwch â Bridget Cassidy / Hayley Wood ar
connecting.learners@cartrefi.org neu ffoniwch 01248 363 175/6

Neu i gofrestru yn awr, cliciwch yma:
https://docs.google.com/forms/d/1Ig06GT5C1LgIYk1e2VBDX2LmebqDpNuX4uE-2Vz2YCI/viewform